Infografik1 maya plus1

شرکت فروشگاه های زنجیره ای کالا "بعلاوه یک" در جهت ایجاد فروشگاه های هوشمند و دانش بنیان در سراسر کشور که حاصل آن ارزش افزوده برای مشتریان خواهد بود، با دو نشان تجاری (1+) به صورت عمده فروشی و (مایا) به صورت خرده فروشی کار خود را آغاز نموده است. نیاز و انتظارات مشتری نقطه شروع همه ملاحظات استراتژیک ما است. لذا ضمن ارائه قیمت بهینه بر کانون های تغییر، رشد، بهبود و گسترش و نوآوری تاکید میکنیم. مصمم هستیم تا در کیفیت زندگی مردم بزرگ ایران تاثیر گذار باشیم.

درباره ما

معرفی شرکت فروشگاه های زنجیره ای کالا بعلاوه یک
مجموعه فروشگاه های زنجیره ای کالا بعلاوه یک به منظور دسترسی به یک نظام کارآمد توزیع در راستای برقراری رونق واقعی در بخش تولید و افزایش رضایت مصرف کنندگان به ثبت رسیده است.